Vyplň prieskum

Vyjadri sa

Podpora inovácií a infraštruktúry

Kvalitné vzdelanie

Ochrana prírody

Lacná a čistá energia

Zdravie a kvalita života

Dôstojná práca a ekonomický rast

Zmiernenie nerovností

Zodpovedná spotreba a výroba

Rovnosť pohlaví

Spravodlivosť a efektívnosť inštitúcií

Spôsob akým bude fungovať svet v roku 2030 záleží na nás.
Pridaj sa k hnutiu YouthSpeak.

Vyplň prieskum

Vyjadri sa

Podpora inovácií a infraštruktúry

Kvalitné vzdelanie

Ochrana prírody

Lacná a čistá energia

Zdravie a kvalita života

Dôstojná práca a ekonomický rast

Zmiernenie nerovností

Zodpovedná spotreba a výroba

Rovnosť pohlaví

Spravodlivosť a efektívnosť inštitúcií

Spôsob akým bude fungovať svet v roku 2030 záleží na nás.
Pridaj sa k hnutiu YouthSpeak.

Spôsob akým bude fungovať svet v roku 2030 záleží na nás.

Pridaj sa k hnutiu YouthSpeak.

YouthSpeak Survey

iniciatíva organizácie AIESEC

Na svete dnes žije 1,8 miliardy nás, mladých ľudí. Chceme byť súčasťou dnešných globálnych rozhodnutí, pri ktorých sme boli doteraz opomenutí. YouthSpeak je celosvetové hnutie mladých ľudí s cieľom posvietiť si na najpálčivejšie výzvy súčasnosti, otvoriť diskusiu a urobiť kroky k ich riešeniu. Ide o našu budúcnosť – tvoju budúcnosť. Názor jedného človeka sa môže zdať zanedbateľný. Spolu však dokážeme zmeniť svet.

„Ľudia, ktorí sú dostatočne šialení a myslia si, že môžu zmeniť svet, sú tí, ktorí ho nakoniec aj zmenia.“

— Steve Jobs

YouthSpeak Survey je celosvetový prieskum mienky mladých ľudí vytvorený organizáciou AIESEC pod záštitou OSN. Dotazník ti dáva priestor vyjadriť svoje názory na kľúčové výzvy, ambície a smerovanie sveta. Chceme tým, ktorí majú moc niečo zmeniť, poskytnúť víziu sveta 2030 očami mladých ľudí a ukázať im, aké problémy sú pripravení riešiť už dnes, aby urobili budúcnosť lepšou.

Vyjadri sa k aktuálnym témam!

Pozri si, čo o YouthSpeak povedali ľudia, ktorí sa do hnutia zapojili.

Súčasti iniciatívy YouthSpeak

YouthSpeak Survey logo

Zber údajov od mladých ľudí po celom svete.

YouthSpeak Insights logo

Vyhodnotenie a publikovanie údajov.

YouthSpeak Forum logo

Fórum plné inšpiratívnych hostí s cieľom diskusie o výsledkoch prieskumu.

YouthSpeak Projects logo

Pretavenie výsledkov prieskumu krokov na riešenie hlavných výziev.

Partneri