Príď s nápadom,

my ti pomôžeme s projektom

PRIDAJ SA K STOVKÁM MLADÝCH ĽUDÍ NA CELOM SVETE!

OVPLYVNI

Kvalitné školstvo

Mier a spravodlivosť

Klimatické zmeny

Svet bez chudoby

Eliminovanie hladu

Zníženie nerovnosti

Udržateľné mestá

Čistú energiu

Kvalitné školstvo

Mier a spravodlivosť

Klimatické zmeny

Svet bez chudoby

Eliminovanie hladu

Zníženie nerovnosti

Udržateľné mestá

Čistú energiu

Príď s nápadom,

my ti pomôžeme s projektom

PRIDAJ SA K STOVKÁM MLADÝCH ĽUDÍ NA CELOM SVETE!

OVPLYVNI

Kvalitné školstvo

Mier a spravodlivosť

Klimatické zmeny

Svet bez chudoby

Eliminovanie hladu

Zníženie nerovnosti

Udržateľné mestá

Čistú energiu

Kvalitné školstvo

Mier a spravodlivosť

Klimatické zmeny

Svet bez chudoby

Eliminovanie hladu

Zníženie nerovnosti

Udržateľné mestá

Čistú energiu

O čom YouthSpeak Forum je?

Zapoj sa do globálnej iniciatívy YouthSpeak, ktorá ti pomôže zmeniť nie len seba, ale aj svoje okolie. Získaš pritom množstvo praktických skúseností s projektovým manažmentom a prispeješ k zlepšeniu Slovenska.

YouthSpeak Forum je jedinečné podujatie, ktoré spája mladých rozvíjajúcich sa lídrov so staršími a skúsenejšími z rôznych sektorov v multigeneračnom priestore. Spája ich v inšpirujúcich konverzáciách o narastajúcich svetových problémoch.

Forum sa snaží vytvoriť priestor, kde ľudia z rozličných prostredí zdieľajú pohľady na svet, nápady a získavajú nové perspektívy, aby boli neskôr schopní viesť seba a svoje okolie vpred.

Preto naši delegáti budú mať príležitosť zúčastniť sa troch interaktívnych blokov s názvami Inspire, Engage, Act.

inspire

Inspire

Inšpiratívny blok plný speakerov z profesionálneho sveta.

engage

Engage

Spolu so svojim tímom a ľuďmi z firiem a organizácií budeš diskutovať a vytvárať projekt.

act

Act

Firmy majú možnosť projekty podporiť nielen finančne ale aj zabezpečiť ich realizáciu.

Registrácia síce už skončila, no ak si sa nestihol prihlásiť, pokojne nám napíš na e-mail a my ti dáme vedieť, či je možné sa dodatočne prihlásiť

Je YouthSpeak Forum pre mňa?
Čo môžem získať?

Vytvoríš projekt, ktorým zmeníš svet vôkol seba!

Ale nemusíš mať obavy, okrem toho si zlepšíš poznatky o projektovom manažmente, stretneš predstaviteľov rôznych firiem a organizácií, ktorí ti pomôžu s tvorbou projektu, a to nie len svojou profesionálnou spätnou väzbou.
Okrem toho, najlepší projekt získa aj finančnú pomoc a jeho tvorcovia si dokonca odnesú aj materiálne ceny a certifikát.

Vyhrá iba jeden projekt?

Podstatou YouthSpeak Forum nie je súťaž o najlepší projekt, preto sa netreba báť.

V prípade, že bude viacero projektov jedinenčných, dobre spracovaných a potenciálnych, firmy sa ich rozhodnú podporiť. Víťazom môže byť jeden, dva alebo pokojne všetky projekty vytvorené na tomto evente!

Program
agenda

Company Workshop

Počas interaktívnych firemných workshopov vám predstavitelia firiem povedia o základoch projektového manažmentu v troch blokoch – plánovanie, financovanie a realizácia projektov a dajú vám tipy a triky z praxe.

Pitching a Team Division

Účastníci, ktorí sa prihlásia už s nápadom na projekt budú mať možnosť odprezentovať ho ostatným, ktorí projekt nemajú, no chceli by pomôcť. Účastníci, ktorí projekt nemajú sa tak môžu pripojiť k nápadu, ktorý ich najviac osloví.

Working Time

Počas týchto blokov budete mať možnosť pracovať na vytváraní svojich vlastných projektov, pri čom vám budú pomáhať naši mentori a firmy. Počas týchto blokov si budete môcť odskočiť po feedback alebo radu do stánkov so špecialistami z firiem a NGOs na rôzne témy.

Vyhodnotenie

Projekty, ktoré počas dňa vytvoríte na konci zozbierame a posunieme v prvom rade firmám, ktoré budú mať možnosť projekty podporiť, ale aj verejnosti, ktorá bude môcť hlasovať za najlepší projekt a vyhrať lákavé ceny.

Projekty, ktoré budeš vytvárať na YouthSpeak Forum nebudú len tak hocijaké! Tieto projekty by mali pomáhať zlepšiť situáciu vrámci Cieľov udržateľného rozvoja. V našom prieskume sme zistili, že mladí ľudia majú najväčší problém s č. 3 – Kvalita zdravia a života, č. 4 – Kvalitné vzdelanie a s č. 16 – Mier a spravodlivosť. Čo tak spraviť taký projekt, ktorý by riešil jeden z týchto troch problémov…?

Súčasti iniciatívy YouthSpeak

YouthSpeak – hlas mladých. Pomocou tejto iniciatívy sa vyjadrujú mladí ľudia do 30 rokov, k problémom, ktoré pociťujú. Nielen vo svetovom meradle, ale hlavne v ich okolí.
Iniciatíva YouthSpeak je tvorená niekoľkými fázami.

YouthSpeak Survey logo

V tejto fáze sa zbierajú názory mladých ľudí pomocou dotazníkového prieskumu s názvom YouthSpeak Survey, kde sa zisťuje pohľad mladých na dnešnú spoločnosť.

YouthSpeak Insights logo

Vyhodnotenie a publikácia údajov zistených z dotazníka YouthSpeak Survey. Záverečná správa je prístupná verejnosti (stačí si kliknúť na logo/záložku Prieskum) a na jej základe sa vyvíja aj koncept YouthSpeak Forum.

YouthSpeak Forum logo

Event – príležitosť na prediskutovanie zistených problémov a hľadanie riešení aktívnou formou, za pomoci skúsenejších, či už z firemného sektora alebo neziskových organizácií. Hlavným zámerom je tvorba projektov, ktorými je možné pomôcť a zmierniť daný problém v regióne.

YouthSpeak Projects logo

Obdobie kedy dochádza k realizácií projektov vytvorených na YouthSpeak Forum za pomoci firiem a organizácií, ktoré účastníkom pomohli praktickými skúsenosťami pri tvorbe konceptu projektu.

Partneri