O nás.

YouthSpeak je celosvetové hnutie mladých ľudí a prieskum ich postoja na súčasné globálne výzvy. Je organizované študentskou organizáciou AIESEC, pod záštitou OSN. Sústredíme sa na pochopenie výziev a pohľadov na rôzne problémy, ktoré obklopujú mladých ľudí ako sme my.

Od spustenia prieskumu v októbri 2015 do spracovania a vyhodnotenia prvých predbežných informácií v decembri 2015 sme zozbierali viac než 42 000 hlasov vo viac ako 100 krajinách. Tento rok sa snažíme o dosiahnutie 100 000 odpovedí od mladých ľudí z celého sveta. Chceme tím, ktorí majú moc niečo zmeniť, poskytnúť víziu sveta 2030 očami mladých ľudí a ukázať im, aké problémy sú pripravení riešiť už dnes, aby urobili budúcnosť lepšou.

Stratégia zberu údajov

Vďaka rozsiahlej spolupráci s kľúčovými svetovými inštitúciami, zamestnávateľmi a mladými sme zostavili otázky dotazníka. Na spoluprácu s Organizáciou spojených národov nadviazalo šírenie dotazníka prostredníctvom celosvetovej siete našich partnerov a organizácií, ktorí sa chopili tejto výzvy. Odpovede sú zväčša zbierané prostredníctvom online dotazníka a šírené prostredníctvom pobočiek AIESEC a externých sietí tak, aby zasiahli čo najviac mladých ľudí.

Harmonogram a aktivity

Zúčastníme sa na dôležitých podujatiach OSN, aby sme zabezpečili účasť mladých pri rozhodnutiach. Celosvetová YouthSpeak správa s výsledkami prieskumu bude uverejnená v apríli 2016. V decembri 2015 bola vydaná predbežná správa YouthSpeak.

YouthSpeak Forum

Ako súčasť celosvetového hnutia YouthSpeak pripravuje AIESEC Slovensko podujatie YouthSpeak Forum. Uskutoční sa na prelome apríla/mája. Jeho hlavným cieľom je diskutovať problémy mladých ľudí na Slovensku, ktoré uviedli v priebehu prieskumu a vytvoriť projekty zamerané na riešenie týchto problémov.